Sèvis nou ofri: Entèprete avèk Tradiksyon

Nou tradi:

- Atik (jounal)

- Lèt

- Istwa

- Papye pou lekòl, gouvènman…

Nou entèpret pou:

- lekòl

- Vizit lopital

- Tout kalite evenman

- Gouvènman + plizyè lòt bagay

Rodeline Gaudron

Te fèt Ayiti, men depi’l gen douz an l’ap viv nan Amerika. Li pale Kreyòl, Fransè avèk Anglè. Li lekòl kounye-a pou’l ka devni yon mis. Li ka ede avèk entèpret e tradiksyon pou plizye okazyon.

Vanessa Massé

Se youn nan moun ki te kreye Palé NOW! Li te fèt Ayiti, e l’ap viv nan Amerika depi li te gen set an. Li te gradye nan Boston College avèk yon “Masters Degree” nan “Nursing.” Vanessa pale Anglè avèk Kreyòl. Li ka ede avèk entèpret e tradiksyon pou plizye okazyon.

 

All Content © 2013 Palé Now