Liv: 8.5 X 5.5
Paj yo: 52, pi plis pase 7,000 mo. (fè’l pi fasil pou’w ka aprann)
Ti liv la: 8.5 X 5.5, de fas
CD: 2 cd ki genyen plis ke dezè
de tan Enfòmasyon.
 

Si ou vle achte yon liv rele 781-727- 4545, oubyen ou ka peye avèk Kredi Kat ou. N’ap voye liv yo lè nou resevwa kòb la. Ou ka vizite lis magazen ki ekri anba nan paj sa pou ka achte yon liv. Pa bliye di zanmi’w ak fanmi’w de Palé NOW! Si ou genyen okenn kesyon ekri (email) palenow@gmail.com Mèsi!

Pri yo anba: +$4.99 (Nou voye'l selman nan USA)

 

Palé NOW! - book/CD package
Sales rep ID # (optional)

Please email palenow@gmail.com for bulk orders.

Palé NOW! Vol 2 disponib!

Liv: 8.5 X 5.5
Paj yo: 64, pi plis pase 12,000 mo

Wč andan/See inside!
 

Jennie's Cafe Restaurant/
La Difference Restaurant
830 Blue Hill Ave
Dorchester, MA 02124
617-825-8282

Bryan Beauty Supplies
141 Main St
Everett, MA 02149
781-775-1431

Chacha Convenience
539 Ferry St
Everett MA 02149
617-294-0309

Farah’s Cafe Restaurant
1158 River St
Hyde Park, MA 02136

Bèl Bébé Salon Boutique
285 Salem St
Malden, MA 02148
781-321-4399
Grace's Dollar Store
836 Blue Hill Ave
Boston MA 02120
Moise Tax & Accounting
1130 N Main St
Randolph, MA 02368
781-963-8990
Petionville Bakery
186 Main St
Everett, MA 02149
617-381-0077
Jeano's Restaurant
769 Main St
Brockton MA 02301
508-559-2610
La Belle Jacmelienne
Convenient Store
187 Main Street
Everett, MA 02149
857-363-3002
Sunrise Caribbean Cuisine
76 Middlesex Ave
Somerville, MA 02145
617-623-2992
D.K.K. Variety
293 Crescent St
Waltham, MA 02453
781-706-1818
Unitransfer
1612 Blue Hill Ave
Mattapan, MA 02126
617- 296-9054

Echo Evangeliaue
1539 Blue Hill Ave
Mattapan, MA 02126
617- 296-8649

La Perle Restaurant
41 Bow Street, Everett, MA 02149,
Laperleboston.com
617-294-2390

 

 
 
 
All Content © 2013 Palé Now